Ska vi sända LIVE?
— Ja.

Frågan är oftast inte om utan hur. Vi kan hjälpa dig att snabbt sätta upp tekniken för en LIVE-sändning på de många olika kanalerna som finns.

Direktinteraktion

Interagera direkt med medarbetare och tittare för en mer personlig upplevelse.

Öka exponeringen

Live-streaming når en större publik än vad du normalt skulle göra med en inspelad video.

Öka engagemang

Tittare tenderar att titta längre på live-streams än på inspelade videor.

Gemenskap

Genom att interagera med dina tittare kan du skapa en känsla av delaktighet och samhörighet.

Försäljning

Demonstrera produkter och svara på frågor i realtid. Öka förtroendet för dina produkter och öka försäljningen.

Kostnadseffektivt

Live-streaming är oftast en kostnadseffektiv metod för att skapa innehåll.

LIVE-streaming ge en unik möjlighet att nå ut till en större publik och skapa en mer engagerad och interaktiv upplevelse för tittarna.

Broadcast Live

Vi har deltagit och producerat dialog, möten, sport och kultur.

Kontakt Jojje Pettersson
info@streamingnation.se